Powrót

Nazwa Produktu: Stucco-Decor DI LUCE

Kategoria Produktu: Techniki szpachlowe


Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania dekoracyjnych powierzchni o wysokim połysku metodą szpachlowania. Stucco-Decor DI LUCE

Zastosowanie

Dyspersyjna masa szpachlowa o lustrzanym połysku do stosowania na ścianach wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

Wodorozcieńczalna Półprzeźroczysta Wysoki połysk bez konieczności nanoszenia dodatkowej powłoki dekoracyjnej Efektywna i łatwa w stosowaniu. Możliwość barwienia maszynowego w systemie Color Express. Podatna na czyszczenie Dyfuzyjna i sorpcyjna

Wielkość opakowań

2,5 l i 5 l

Barwa

półprzeźroczysta biała Barwienie:Stucco Decor D I L U C E można barwić maszynowo w systemie Color Express na ok. 1300 kolorów wg kolekcji kolorystycznej Caparol 3 D-System. Przy stosowaniu na stykających się ze sobą, lub dużych powierzchniach zabarwiony materiał wymieszać ze sobą celem uniknięcia różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

Stopień połysku

Zależnie od sposobu wykonania błyszcząca do wysokiego połysku.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,45 g/ml.Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 Owartość-sd: ok. 0,06 m.

Odpowiednie podłoża

Powierzchnie wewnętrzne z tynków mineralnych z grupy P I I, P I I I, tynki gipsowe i maszynowe z grupy P I V, płyty gipskartonowe, elementy gipsowe i powierzchnie betonowe. Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od substancji zmniejszających przyczepność, równe i niekontrastowe.

Przygotowanie podłoża

Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Zależnie od właściwości podłoża wykonać 1-2 pełnopowierzchniowe szpachlowania materiałem Caparol-Akkordspachtelfein (inne masy szpachlowe nie są zalecane) do stopnia jakości Q4, po wyschnięciu przeszlifować. Wyrównanie chłonności oraz "związanie" pyłu (np. po szlifowaniu) środkiem gruntującym Capa Sol L F.

Sposób nakładania

Stucco Decor D I L U C E nanosić cało- powierzchniowo cienką warstwą. Używać możliwie mało materiału. Pierwszy krok: Stykające sie powierzchnie obrabiać metodą "mokrym w mokre". Po wyschnięciu usunać pozostałe po szpachlowaniu zgrubienia materiału. Drugi i w razie potrzeby trzeci krok: Drugie szpachlowanie wykonać tak samo jak pierwsze. Przy tej warstwie uzyskuje się połysk. Na życzenie można wykonać trzecie szpachlowanie, przy którym powstaje połysk zblizony do lustrzanego. Polerowanie powierzchni: Po krótkim czasie odpowietrzenia albo po wyschnięciu polerujemy powierzchnię szpachlą. Szpachlę prowadzimy płasko pod kątem ostrym do powierzchni z lekkim naciskiem. Dzięki temu powstaje typowa, błyszcząca powierzchnia.

Wskazówka

: Polerowanie powierzchni przy pomocy technik maszynowych powinno być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników. Porównywalny połysk można osiągnąć poprzez nalożenie trzeciej warstwy szpachli i wypolerowanie przy pomocy odpowiedniej podwójnej szpachli (z możliwością regulacji elestyczności). Wskazówki kształtowania powierzchni:Technika szpachlowania Stucco Dedcor Di Luce to fascynująca gra refleksu światła  z głębszej warstwy szpachlowej i ich odbicia na powierzchni. Dodatkowa warstwa  wybłyszczająca albo polerowanie nie jest konieczne. Dzięki różnym technikom pracy można kształtować różny wygląd powierzchni.

Zużycie

ok. 80 - 100 ml/m2/cykl roboczy. Dokładne zużycie należy ustalić na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki:+5°C (otoczenia i podłoża)

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 30 - 60 min. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 1-2 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.Narzędzia Zalecamy nakładanie przy użyciu wykonanej ze stali nierdzewnej szpachelki (podwójnej) w celu racjonalnego i oszczędnego nanoszenia Stucco Decor D I L U C E. Przed rozpoczęciem pracy nową szpachelką koniecznie przeszlifować na mokro papierem (granulacja 400-600) i krawędzie delikatnie podgiąć.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Wskazówki dotyczące pielęgnacji powierzchni: Powierzchnie wykonaną szpachlówką Stucco Decor D I L U C E można czyścić. Zanieczyszczenia należy natychmiast usunąć przy użyciu wody i miękkiej ściereczki.  Czyszczenie powierzchni należy wykonać starannie i z najwyższą uwagą, tak aby nie uszkodzić powierzchni. Aby podnieść podatność na czyszczenie można wykonać dodatkową warstwę ochronną środkiem Disboxan 450 (rozcieńczonym wodą w proporcji 1:9, patrz karta techniczna 450). Warstwę ochronną nanieść czystą miękką szmatką. Po wykonaniu dodatkowej warstwy ochronnej, kolor szpachlowanej powierzchni będzie bardziej intensywny. W trakcie tej pracy zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczenia. Jeżeli nie jest to możliwe odradza się stosowanie środka Disboxan 450. Na powierzchniach/strefach przeznaczonych do zmywania bądź gotowania nie zaleca się stosowania Stucco Decor D I L U C E lub należy powierzchnie te zabezpieczac np. szklanymi ekranami.

Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Deklarowany skład produktu

Mieszany polimer - akryl- /octan winylu, wypełniacze mineralne, woda, etery glikolowe, glikole, alkohol estrowy, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl  

Design hajzi powered by wisesolutions.eu