Powrót

Nazwa Produktu: Samtex 20 E.L.F.

Kategoria Produktu: Lateksowe


Farba lateksowa o satynowym połysku odporna na szorowanie na mokro do wykonywania powłok wewnętrznych o wysokiej obciążalności. Sprawdzona jakość wg PN-EN 13 300. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro. Samtex 20 E.L.F.

Zastosowanie

Do wykonywania gładkich, wysoko obciążalnych, odpornych na szorowanie na mokro, zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych o jedwabistym połysku. Szczególnie polecana do malowania powierzchni narażonych na duże obciążenia np. w szkołach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach schodowych, itp. i tam, gdzie powłoki muszą mieć wysoką odporność i być zdolne do wielokrotnego zmywania. Ponieważ Samtex 20 jest farbą bezemisyjną i nie zawierającą rozpuszczalników polecana jest zwłaszcza do pomieszczeń biurowych, mieszkalnych i o podwyższonych wymogach higieniczno-sanitarnych. Również polecana do malowania tapet tłoczonych, typu rauhfaser i tapet z włókna szklanego Capaver jako powłoka, która poprzez swój jedwabisty połysk znakomicie eksponuje ich strukturę.

Właściwości

Wodorozcieńczalna, ekologiczna słabym neutralnym zapachu Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa Nie zawiera składników  powodujących "fogging" -  "łapanie" kurzu z powietrza Dyfuzyjna dla pary wodnej  sd < 0,3 m Nadająca się do czyszczenia i odporna na wodne środki dezynfekujące i czyszczące Łatwa w użyciu O wysokim stopniu bieli

Spoiwo

Latex syntetyczny wg D I N 55 945.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l, 10 l

Barwa

Biała.Farbę Samtex 20 E.L.F. można barwić przy użyciu barwników A V A - Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub Caparol Color (dawna Alpina Color). Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Farba Samtex 20 E.L.F. nadaje się do maszynowego barwienia w systemie Color Express. Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Możliwa może okazać się także potrzeba naniesienia drugiej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

Połysk satynowy (wg P N E N 13 300).

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy P N E N 13 300:W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 1 Zdolność krycia Klasa 2 przy wydajności 7,5 m2/l  tj. ok. 135 ml/m2

Największy rozmiar ziarna

(granulacja): Drobna (<100 ?m)

Gęstość

1,4 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy P I I i P I I I:Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P I V: Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund lub Samt Grund E.L.F. Tynki z błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Ścianki z elementów gipsowych:Silnie chłonne płyty zagruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund T B. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund lub Samt Grund E.L.F. Płyty gipsowo-kartonowe:Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Całą powierzchnię gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Capa Sol. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Beton:Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące. Beton komórkowy:Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:Malować bez wcześniejszego przygotowania. Nośne powłoki malarskie:Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund lub Samt Grund E.L.F. Nienośne powłoki:Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund lub Samt Grund E.L.F. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Farby klejowe:Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Nie malowane tapety typu "Rauhfaser" oraz papierowe tapety wytłaczane:Malować bez wcześniejszego przygotowania. Tapety nieprzylegające:Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Powierzchnie pokryte pleśnią:Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox lub Fungi Grund i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią grzybobójczą farbą Indeko-W ,Malerit-W lub Fungitex-W. Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - Aqua Sperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol-Iso Deck (karta informacyjna nr 848). Drewno i materiały drewnopochodne:Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl P U-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052 P L, 053 P L). Uzupełnianie drobnych ubytków:Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Natrysk airless:kąt natrysku: 50°dysza: 0,021-0,026"ciśnienie: 150-180 bar Narzędzia po użyciu umyć  wodą.

Układ warstw

Warstwa gruntująca lub pośrednia: Samt Grund lub farba Samtex 20 E.L.F. rozcieńczona maks. 10 % wody. Warstwa wierzchnia: farba Samtex 20 E.L.F. rozcieńczona maks. 5% wody.

Zużycie

Ok. 135 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund T B może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscach pobytu osób szczególnie wrażliwych stosować Amphi Silan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. W czasie użycia i schnięcia zapewnić dostateczne wietrzenie. Unikać w czasie użycia jedzenia, picia i palenia. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Narzędzia oczyścić natychmiast po użyciu wodą z mydłem.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l L Z O.

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, węglan wapnia, woda, wypełniacze mineralne, dodatki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu