Powrót

Nazwa Produktu: SamtGrund

Kategoria Produktu: Kryjące wodorozcieńczalne


SamtGrund

Zastosowanie

Farba gruntująca do wykonywania gładkich, poprawiających przyczepność powłok podkładowych na gładkich i słabo chłonnych podłożach.Farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, dzięki czemu może być stosowana nawet w miejscach pobytu (pomieszczeniach) osób "szczególnie wrażliwych"  o podwyższonych wymaganiach higienicznych i ekologicznych.

Właściwości

Wodorozcieńczalna, ekologiczna o słabym neutralnym  zapachu. Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, poprawia przyczepność kolejnych powłok, dyfuzyjna, dobrze kryjąca, łatwa w nakładaniu.

Spoiwo

Dyspersja żywic sztucznych.

Wielkość opakowań

2,5 l; 10 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy P I I i P I I I: Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P I V: malować bez wcześniejszego przygotowania. Tynki z błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Ścianki z elementów gipsowych: Silnie chłonne płyty gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund T B. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność farbą gruntującą Samt Grund. Płyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Całą powierzchnię zagruntować farbą Samt Grund. Beton: Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej: Malować bez wcześniejszego przygotowania. Nośne powłoki malarskie: Na matowe i słabo chłonne powłoki nakładać bezpośrednio. Nienośne powłoki:  Nienośne powłoki z lakieru, farb dyspersyjnych lub tynków syntetycznych usunąć całkowicie. Farby klejowe: Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Nie malowane tapety typu "Rauhfaser" oraz papierowe tapety wytłaczane: Malować bez wcześniejszego przygotowania. Tapety nieprzylegające: Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Nie nadaje się do stosowania jako powłoka izolująco - odcinająca  na podłożach z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia,  podłożach z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu. Drewno i materiały drewnopochodne: Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl P U-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052 P L, 053 P L). Uzupełnianie drobnych ubytków: Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować. Nienośne powłoki farb mineralnych: Nienośne powłoki usunąć całkowicie, oczyścić, zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Natrysk airless:kąt natrysku: 50°dysza: 0,021-0,026"ciśnienie: 150-180 bar

Układ warstw

Warstwa gruntująca, ewentualnie pośrednia: Samt Grund E.L.F.Warstwa końcowa: Farby: Samtex 3, Samtex 7, Samtex 20, Latex Samt 10, Latex Satin 20 rozcieńczone maks. 5% wody, lub inne farby dyspersyjne.

Zużycie

Ok. 130 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Uwaga:W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na kontakt z wodą.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l L Z O.

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic polioctanu winylu, woda, wypełniacze mineralne, dodatki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu