Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Reparaturspachtel-Innen

Kategoria Produktu: Tynki, szpachle, zaprawy


Odwracalna szpachla do tynków we wnętrzach. Histolith Reparaturspachtel-Innen

Zastosowanie

Do szpachlowania i napraw tynków we wnętrzach. Do stosowania na betonie jak również do szpachlowania płyt gipsowych. Ponadto może być stosowana do wygładzania tynków strukturalnych oraz tapet z włókna szklanego.

Właściwości

Lekka masa szpachlowa o dużej wydajności Łatwa w obróbce O gładkiej powierzchni Dobrze wypełniająca Do zatarcia "na zero" Wysoce paroprzepuszczalna, wartość sd = 0,03 m przy 1 mm grubości warstwy wartość p H ok. 8,5

Spoiwo

Składniki mineralne z udzialem < 3 % składników organicznych.

Wielkość opakowań

16 kg

Barwa

Naturalna  biel. Poprzez zastosowanie naturalnych wypełniaczny możliwe są różnice w kolorach. Możliwe samodzielne barwienie poprzez dodane maksymalnie 5% barwników A V A-Volltonfarben. Barwienie fabryczne w kolorach pastelowych na zapytanie.

Stopień połysku

Matowa.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Stare tynki z grupy P I, P I I i P I I I:Powierzchnie dobrze oczyścić. Usunąć nieprzylegające warstwy. Piaszczące tynki wzmocnić środkiem gruntującym HistolithR Spezialgrundierung. Stare nośne powłoki malarskie:Powierzchnie dobrze oczyścić.  Płyty gipsowe (gipsowo-kartonowe:)HistolithR Reparaturspachtel-Innen może być stosowana w połączeniu z typowymi taśmami zbrojącą do zbrojenia połączeń płyt g-k. Wypełnić materiałem fugę, następnie nałożyć taśmę zbrojącą, wcisnąć i powtórnie nałożyć HistolithR Reparaturspachtel-Innen. W przypadku fug szerszych niż 3 mm, należy je najpierw wypełnić. Należy przy tym uwzględnić aby szpachlowanie było wykonane dopiero gdy nie będą występowały zmiany wymiarowe w skutek działania temperatury lub wilgoci (patrz D I N 18 181 rozdz. 5). Tynki gipsowe z grupy P I V:Miękkie tynki gipsowe wzmocnić środkiem gruntującym HistolithR Spezialgrundierung. Stare tapety z włókna szklanego:Powierzchnię najpierw dokłanie zmyć.

Przygotowanie materiału

Zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

Sposób nakładania

Nakładać pacą ze stali nierdzewnej i natychmiast wygładzać. Dodatkowo możliwe jest położenie/zatopienie tapety Capadecor Akkord Vlies-S P. Powierzchnię po wyschnięciu zmoczyć i filcować bądź szlifować na sucho.

Zużycie

Ok. 1,2 kg/m2/mm grubości warstwy.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C dla podłoża i otoczenia. W przypadku szpachlowania fug pomiędzy płytami gipsowymi, wymagana jest minimalna temperatura +10°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

Ok. 12-48 godzin w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Wskazówka

HistolithR Reparaturspachtel-Innen nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. Na szczelnych, mało chłonnych podlożach , moga powstawac drobne pecherzyki. Po krótkim czasie odpowietrzania można je usunąc poprzez powtórne gładzenie.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróznione opakowania nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania, wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu