Powrót

Nazwa Produktu: Capatect-OrCa-Spachtel

Kategoria Produktu: Dyspersyjne


Gotowa do użycia, wzmocniona włóknami węglowymi, lekka masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej w niepalnych systemach ociepleniowych Capatect-OrCa. Capatect-OrCa-Spachtel

Zastosowanie

Masa szpachlowa do stosowania na wełnie mineralnej- Capatect-M W-Fassadendämmplatte 149 E X T R A- Capatect-L S- Fassadendämmplatte V B 101 W systemie ociepleniowym Capatect Or Ca.

Właściwości

Bardzo dobra przyczepność Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa wg D I N 18 550 Przepuszczalna dla pary wodnej Wodorozcieńczalna Gotowa do użycia Lekka, łatwa w obróbce Wydajna Odporna na uderzenia i zarysowania

Spoiwo

: hybrydowa dyspersja: Silikat-Organo-Hybrid

Wielkość opakowań

Wiadro 20 kg

Barwa

Kremowa

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 O0,26 m według D I N E N I S O 7783 Współczynnik nasiąkliwości wodąok. 0,03 kg/(m2 . h0,5) według D I N E N 1062, klasa W2 (średni)Odporność na uderzeniaudarność: do 60 Juli (zależnie od konstrukcji systemu)Produkt nr.9818

Wskazówka

Podane dane przedstawiają wartości średnie, które ze względu na udział naturalnych surowców mogą się w zależności od dostawy nieznacznie różnić. Nie można stosować w połączeniu z mineralnymi tynkami oraz mineralnymi masami stosowanymi w warstwie zbrojonej.

Przygotowanie materiału

Szpachlówka Capatect-Or Ca-Spachtel dostarczana jest w konsystencji gotowej do obróbki i wymaga jedynie krótkotrwałego rozmieszania. Regulacja konsystencji możliwa jest poprzez  dodanie niewielkiej ilości wody. Warstwę szpachlówki pod siatkę wzmacniającą należy nakładać pasem o szerokości wałka siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę Capatect-Or Ca-Gewebe pozostawiając ok.10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą "mokrym w mokre" uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. Siatka powinna być zatopiona w na 1/3 (od zewnątrz) grubości warstwy zbrojonej. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 4-5 mm. W przypadku zastosowania szyn ochronnych do narożników Capatect-Eckschutzschienen w narożnikach zewnętrznych, siatkę wzmacniającą należy układać pozostawiając 10 cm zakładkę wokół narożnika. W przypadku użycia siatki ochronnej do narożników Capatect- Gewebe-Eckschutz pas siatki należy doprowadzić tylko do danego narożnika.

Zużycie

Ok. 1,4 kg/m2/mm nanoszonej warstwy.Jest to zużycie orientacyjne, należy wziąć pod uwagę odchylenia związane ze specyfiką i warunkami obiektowymi.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +8°C i wyższa niż +30°C. Szpachlowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze, mgle lub wysokiej wilgotności powietrza.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa szpachlówki jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godz. Zależnie od warunków pogodowych, możemy przystąpić do dalszej obróbki i  najwcześniej po 2-3 dniach nakładać tynk Thermo San-Fassadenputz N Q G.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu