Powrót

Nazwa Produktu: Caparol Sensitiv

Kategoria Produktu: Odporność na szorowanie na mokro klasa III (matowe)


Najwyższej jakości, ekologiczna farba do wnętrz. Neutralna dla alergików. Nie zawiera konserwantów. Caparol Sensitiv

Zastosowanie

Dyspersyjna farba wewnętrzna nowej generacji do stosowania w miejscach pobytu osób wrażliwych na czynniki alergiczne. Neutralna dla osób uczulonych dzięki recepturze całkowicie wolnej od alergenów. Caparol Sensitiv jest farbą odpowiednią do malowania pierwszego oraz do wymalowań renowacyjnych na wszelkich typowych podłożach wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Właściwości

Nie zawiera konserwantów Opatentowana receptura Nie zawiera rozpuszczalników Nie zawiera zmiękczaczy Nie zawiera składników powodujących "fogging" - "łapanie" kurzu z powietrza Pomaga w utrzymaniu higieny powietrza w pomieszczeniu  Posiada certyfikat o neutralności i przydatności do stosowania dla alergików zgodnie ze świadektwem wydanym przez R W TÜ V Essen Podlega stałej kontroli zewnętrznej Wodorozcieńczalna Biała Wysoce dyfuzyjna wartość sd < 0,1 m Lekko wypełniająca Bardzo łatwa w użyciu

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według D I N 55945.

Wielkość opakowań

5 l , 12,5 l

Barwa

Biała. Farbę Caparol Sensitiv można barwić samodzielnie maks. 10% barwników A V A - Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub Caparol Color (dawna Alpinacolor). Certyfikat R W TÜ V Essen dotyczy wyłącznie koloru białego. Poprzez barwienie neutralność alergologiczna produktu może ulec zakłóceniu.

Stopień połysku

Głęboki mat (według D I N E N 13 300).

Składowanie

Niebarwioną farbę przechowywać w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C do 12 miesięcy od daty produkcji. Dodawanie wody może zmniejszyć trwałość farby.

Dane Techniczne

Własności według P N E N 13 300:Barwienie może w nieznacznym stopniu wpływać na własności techniczne.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 3 Zdolność krycia Klasa 2, przy wydajności 7 m2/l lub 140 ml/m2

Największy rozmiar ziarna

granulacja drobna (< 100 ?m)

Gęstość

ok. 1,3 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Odpowiednie są wszystkie nośne typowe podłoża wewnątrz pomieszczeń, które mogą być malowane bez uprzedniego gruntowania jak: tynki mineralne, nowe płyty gipsowo-kartonowe lub elementy gipsowe, tapety typu raufaser, tapety strukturalne lub z włókna szklanego, istniejące, matowe powłoki malarskie. Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki gliniane:Powierzchnie przeznaczona do malowania należy oczyścić i zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111, rozcieńczonym wodą 2 : 1. Należy wykonać malowanie próbne w celu sprawdzenia ewentualnego wystapienia brunatnych przebarwień.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Natrysk airless:Kąt natrysku: 50°Dysza: 0,021-0,026"Ciśnienie: 150-180 bar Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw

Nakładać obficie i równomiernie farbą Caparol Sensitiv nierozcieńczoną lub rozcieńczoną maks. 5% wody. Silnie i/lub nierównomiernie chłonne podłoża lub przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą Caparol Sensitiv rozcieńczoną maks. 5% wody.

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:+5°C dla otoczenia, podłoża i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przy nakładaniu natryskiem Airless przed użyciem farbę dokładnie wymieszać i przecedzić. W wypadku powierzchni o niekorzystnym oświetleniu (smugowym) zalecamy stosować farbę Capa Silan.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać  w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (Kat. A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, wypełniacze kwarcowe i wapienne, woda, dodatki.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich  występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu