Powrót

Nazwa Produktu: Capadecor VarioPutz

Kategoria Produktu: Powłoki Multicolor


Wielobarwna, matowa, bardzo ekonomiczna, wewnętrzna powłoka dekoracyjna z drobnych płatków, do nakładania wałkiem lub metodą natrysku. Capadecor VarioPutz

Zastosowanie

Wielobarwna, odporna na uszkodzenia, ścienna powłoka wewnętrzna. Doskonale nadaje się do wykańczania ścian wewnętrznych w biurach, korytarzach, klatkach schodowych, poczekalniach, itp. pomieszczeniach, bez konieczności nakładania dodatkowej powłoki wierzchniej.

Właściwości

Wysoce podatna na czyszczenie Odporna na mechaniczne obciążenia Niepalna, klasa A2 wg D I N 4102 (klasyfikacja niemiecka), obowiązuje dla aplikacji wałkiem Łatwa w obróbce, nakładana wałkiem lub metodą natrysku  Możliwe wykonywanie poprawek i korekt powierzchni

Spoiwo

Dyspersja żywic tworzyw sztucznych

Wielkość opakowań

12,5 kg

Barwa

Bezbarwne spoiwo z barwnymi płatkami. Uwaga: Wszystkie desenie Vario Putz wymagaja warstwy pośredniej z odpowiednio zabarwionego środka gruntujacego Putzgrund 610. Odpowiednie receptury znajdują sie w systemie Color Expres w kolekcji "C D Vario Putz". Desenie: Numer koloru: Oznaczenie koloru: Vario Putz Nr. 13 V P Nr. 13 V P Nr. 13 Vario Putz Nr. 14 V P Nr. 14 V P Nr. 14 Vario Putz Nr. 19 V P Nr. 19 V P Nr. 19 Vario Putz Nr. 21 V P Nr. 21 V P Nr. 21 Vario Putz Nr. 23 V P Nr. 23 V P Nr. 23 Vario Putz Nr. 25 V P Nr. 25 V P Nr. 25 Vario Putz Nr. 27 V P Nr. 27 V P Nr. 27 Vario Putz Nr. 29 V P Nr. 29 V P Nr. 29 Vario Putz Nr. 30 V P Nr. 30 V P Nr. 30 Vario Putz Nr. 31* V P Nr. 31 V P Nr. 31 Vario Putz Nr. 32* V P Nr. 32 V P Nr. 32 Vario Putz Nr. 35* V P Nr. 35 V P Nr. 35 Vario Putz Nr. 41* V P Nr. 41 V P Nr. 41 Vario Putz Nr. 49* V P Nr. 49 V P Nr. 49 Vario Putz Nr. 51* V P Nr. 51 V P Nr. 51 Vario Putz Nr. 53 V P Nr. 53 V P Nr. 53 Vario Putz Nr. 55 V P Nr. 55 V P Nr. 55

Wskazówka

:Desenie zawierają płatki metaliczne, które są widoczne tylko przy bezpośrednim oświetleniu. Barwienie według kolekcji Caparol 3 D może powodować niewłaściwe zabarwienie podkładu.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Składować opakowania oryginalnie, fabrycznie zamknięte w pomieszczeniach chłodnych powyżej 0°C.Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 Owartość-sd: ok. 0,10 m

Produkty uzupełniające

Putzgrund 610

Odpowiednie podłoża

Podłoża powinny być nośne, czyste, suche i pozbawione wszelakich substancji mogących utrudniać przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Podłoża strukturalne:Dobrze przylegające tapety rauhfaser lub z włókna szklanego, także tynki o delikatnej lub średniej strukturze po nałożeniu podkładu z materiału Putzgrund 610 można pokrywać masą Vario Putz. Należy uwzględnić przy tym, że różnice w strukturze podłoża nie zostaną zniwelowane. Może się okazać konieczne nałożenie drugiej warstwy Vario Putz. Tynki cementowo-wapienne i cementowe:Tynki zwarte, normalnie chłonne pokrywać bez wcześniejszego przygotowania. Tynki porowate i silnie chłonne zagruntować wstępnie środkiem Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F Konzentrat. Tynki gipsowe i maszynowe z grupy P I V:Tynki gipsowe z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, odkurzyć, gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610. Płyty gipsowo-kartonowe:Usunąć pozostałości szpachlówki. Miękkie szpachlowane miejsca wzmocnić przez zagruntowanie środkiem Caparol Tiefgrund T B lub Amphisilan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610. Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych składników mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol Aqua Sperrgrund. Beton:Oczyścić, usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610. Nienośne powłoki:Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub powłok tynków na bazie żywic syntetycznych usunąć całkowicie aż do podłoża. Podłoża porowate, osypujące się lub silnie chłonne gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F Konzentrat. Podłoża z nalotami grzybów i pleśni:Nalot grzybów lub pleśni usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie na mokro, zeskrobanie lub zdrapanie. Podłoża zmyć grzybobójczym środkiem Capatox i dobrze wysuszyć. Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcze i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - Aqua Sperrgrund (karta informacyjna nr 384). Niewielkie ubytki w podłożach:Niewielkie ubytki uzupełniać szpachlówkami z grupy Caparol Akkordspachtel i odpowiednio zagruntować.

Sposób nakładania

Nakładanie wałkiem lub metodą natrysku.

Układ warstw

Warstwa pośrednia:Putzgrund 610 zabarwiony odpowiednio do wybranego deseniu Vario Putz. Na kontrastowych i/lub słabo chłonnych podłożach może wystąpić potrzeba nałożenia podwójnej warstwy pośredniej. Podkłady nie zawierające piasku kwarcowego są nieodpowiednie. Nakładanie wałkiem:Przed użyciem tynk Vario Putz dobrze wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym lub ręcznie. Odpowiedni wałek przed rozpoczęciem pracy nasączyć i "rozwałkować" na osobnej powierzchni. Tynk nakładać obficie, nierozcieńczony, równomiernie krzyżowo metodą "mokrym na mokre" Po krótkim przeschnięciu (ok. 10 - 30 min) wygładzić miękkim pędzlem. W narożnikach wewnętrznych nakładać mniejszym wałkiem. Natrysk:Masę Vario Putz wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym i natryskiwać nie rozcieńczoną odpowiednim urządzeniem ruchami kolistymi. Powierzchni nie wykańczać wałkiem.Dysza: 4-5 mm Ciśnienie: 2,5-3,5 bar Odległość od ściany ok.: 60 - 80 cm

Zużycie

Zużycie

przy nakładaniu wałkiem:Ok. 350 g/m2, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie metodą próby na danym podłożu.

Zużycie

przy natrysku:Ok. 800-1100 g/m2, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie metodą próby na danym podłożu.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+8°C przy wilgotności powietrza poniżej 65 %.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% wilgotności  warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 6-8 godz. Całkowicie wyschnięta i obciążalna po ok. 3 dniach. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powyższe czasy ulegają proporcjonalnemu wydłużeniu.Narzędzia Odpowiednie wałki: Wysokości włosa powinna wynosić pomiędzy 12 i 16 mm. Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu. Odpowiednie narzędzie do natrysku: Pistolet koszowy Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Celem uniknięcia powstawania widocznych styków pasm roboczych oraz różnic kolorystycznych nakładać na większych powierzchniach bez przerw w jednym ciągu i stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej. Przy gruntowaniu materiałem Caparol-Tiefgrund T B wewnątrz pomieszczeń może pozostawać typowy dla niego zapach. Zapewnić dobrą wentylację. W pomieszczeniach wrażliwych stosować niskoaromatyczny materiał Amphi Silan-Putzfestiger. W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips, moze dojść w wyniku wnikania wilgoci do powstania pęcherzy i odprysków. W związku z tym należy zapewnić szybkie wysychanie poprzez odpowiednie wietrzenie, wentylację pomieszczeń.

Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. W trakcie szlifowania stosować filtr P2. w trakcie obróbki i wysychania należy zapewnic odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pic i nie palić w trakcie pracy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować filtr A2/P2. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Dalsze informacje zawiera Karta Charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać wyłącznie opakowania całkowicie opróżnione. Płynne pozostałości usuwać jak farby wodorozcieńczalne. Zaschnięte pozostałości materiału usuwać jak zaschnięte stare farby lub odpady domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych,  barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, środki błonotwórcze, dodatki, środki konserwujące.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl  

Design hajzi powered by wisesolutions.eu