Powrót

Nazwa Produktu: Capadecor CapaGold

Kategoria Produktu: Powłoki metaliczne


Farba akrylowo-dyspersyjna o metalicznej złotej/srebrnej optyce Capadecor CapaGold

Zastosowanie

Farba Capa Gold i Capa Silber w połączeniu ze specjalnym środkiem gruntującym Effekt Grund nadaje powierzchniom, czysty naturalny kolor złota lub srebra. Należy ją stosować na powierzchniach fakturowanych. Różnorodne narzędzia oraz techniki wykonania / pracy takie jak szczotka, packa, szpachla czy wałek pozwalają uzyskać indywidualny i optycznie bardzo atrakcyjny efekt. Wymagany układ systemu - warstwa gruntująca, warstwa pośrednia i warstwa wierzchnia. Taki układ pozwala uzyskać atrakcyjną powierzchnię, wysoce odporną na obciążenia. Może być stosowana na systemach ociepleń B S O.

Właściwości

Naturalna, bardzo czysta barwa złota i srebrna Można stosować na systemach B S O Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i działanie promieni U V Szybko schnąca Odporność na szorowanie na mokro: klasa 1

Spoiwo

Dyspersja czystego akrylanu.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l

Barwa

Złota i srebrna.

Stopień połysku

Błyszczący do satynowego połysku w zależności od chłonności podłoża.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.Opakowanie zamknięte fabryczne można przechowywać  przez co najmniej 1 rok.

Gęstość

ok. 1,01 g/cm3

Największy rozmiar ziarna

< 100 ?m, S1

Grubość warstwy suchej

50-100 ?m, E2 Opór dyfuzyjny ? (H2 O)0,01 [kg/(m2 . h0,5)] (niska), W3 Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 O0,64 m (średnia), V2

Produkty uzupełniające

Effekt Grund

Odpowiednie podłoża

Tynki z grupy zapraw P I I i P I I I, stare powierzchnie tynków, nośne powłoki farb silikatowych i silikonowych, B S O stare i nowe. Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki z grupy P I I i P I I I:Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia. W temp +20°C i wilgotności względnej 65% tynki są zwykle suche po min. 2 tygodniach. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. deszcz, mgła, wiatr) czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. Stare tynki: miejsca naprawiane muszą być związane i suche. Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą na mokro. W przypadku czyszczenia wodą pod ciśnieniem, stosować maksymalną temperaturę 60°C i ciśnienie maksymalnie 60 bar. Po czyszczeniu zachować odpowiedni czas schnięcia.Chłonne tynki gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L.F. Podłoża silnie piaszczące, pylące zagruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. W przypadku gładkich podłoży nie ma możliwości uniknięcia śladów powstałych w skutek użycia wałka. Dlatego wymagana jest dodatkowa warstwa Putzgrund 610. Beton:Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie chłonne gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L.F. Powierzchnie pylące gruntować środkiem Dupa-grund. Nośne powłoki tynków z żywic syntetycznych, silikatowych i silikonowych:Capa Gold/Capa Silber stawia wysokie wymagania w stosunku do podłoża. Pęczniejące pod wpływem wody stare tynki są nieodpowiednie. Odporne na działanie wody stare tynki oczyścić odpowiednią metodą na mokro. W przypadku czyszczenia wodą pod ciśnieniem zachować odpowiedni czas schnięcia. Nośne powłoki z farb dyspersyjnych, na bazie żywic silikatowych i silikonowych:Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Przed dalszą obróbka powierzchnie dobrze osuszyć. Nienośne powłoki farb dyspersyjnych lub nienośne powłoki mineralne:Całkowicie usunąć. Następnie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Przed dalszą obróbką powierzchnie dobrze osuszyć. Powierzchnie chłonne zagruntować środkiem Opti Grund E.L.F lub Capa Sol L F. Nowy system ociepleń: Capatect K D System 600:Capagold/Capa Silber można nakładać całopowierzchniowo pod warunkiem zastosowania następującego układu warstw:Płyta ocieplająca: Styropian E P S 70 lub 80 Warstwa zbrojona: Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 lub Capatect Z F Spachtel 699 + siatka Capatect-Gewebe 650/110. Podkład pod tynk Putzgrund 610 (w przypadku stosowania Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190).Tynk nawierzchniowy: Amphi Silan lub Thermo San Fassadenputz K 15, K 20, K 30 lub R 20, R 30. Filcowane lub gładkie wykończenia nie nadają się do powlekania Capa Gold lub Capa Silber.  B S O (Bezspoinowy system ociepleń) istniejący:(Warunek wstępny: docieplenie musi być z płyt styropianowych!) Powierzchnia malowana na systemie B S O farbą Capa Gold/Capa Silber może stanowić jedynie powierzchnie częściową (maksymalnie 20%). Powierzchnie te należy przygotować w następujący sposób: Na tynk grupy P I I i na nieuszkodzone nośne tynki na bazie żywic syntetycznych, silikatowych i silikonowych po odpowiednim przygotowaniu podłoża nakładamy:Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 na całą powierzchnię (patrz K T I 190), siatkę Capatect-Gewebe 650/110 zatopić na gładko.Podkład pod tynk: Putzgrund 610 Tynk nawierzchniowy: Capatect Amphi Silan lub Thermo San Fassadenputz K 15, K 20, K 30 lub R 20, R 30. Filcowane lub gładkie wykończenia nie nadają się do powlekania Capa Gold lub Capa Silber.  Ubytki:Na zewnątrz: małe ubytki naprawić masą szpachlową Caparol-Fassaden-Feinspachtel. Ubytki do 20 mm zaleca się reperować masą szpachlową Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować. Postępować zgodnie z zaleceniami kart informacyjnych nr 710 i nr 1029. Miejsca tynkowane muszą być dobrze związane i wyschniete.Chłonne tynki zagruntować środkiem Capa Sol L F lub Opti Grund E.L.F. Na silnie piaszczących, pylących tynkach, zastosować gruntowanie środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. W przypadku gładkich podłoży nie ma możliwości uniknięcia śladów powstałych w skutek użycia wałka. Dlatego wymagana jest dodatkowa warstwa Putzgrund 610. Wewnątrz: Ubytki wypełnić środkiem Caparol-Fullspachtel P lub Akkordspachtel. Uwzględnić informacje zawarte w K T I 715. Podłoża zagrzybione:W przypadku porażenia powierzchni algami lub grzybami należy je zmyć wodą myjką ciśnieniową. Następnie zdezynfekować powierzchnie środkiem grzybobójczym Capatox i zostawić do całkowitego wyschnięcia. Wykwity solne:Usunąć na sucho poprzez ze szczotkowanie. Wykonać gruntowanie środkiem Dupa-grund. W przypadku malowania powierzchni z wykwitami solnymi, nie można zagwarantować trwałej przyczepności powłoki i likwidacji wykwitów solnych.

Sposób nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W trakcie obróbki regularnie powtarzać mieszanie. Można nakładać pędzlem lub wałkiem. Dobrze / dokładnie rozprowadzić materiał w obszarze odcięcia powierzchni. W przypadku zastosowania walka, wybrać wałek ze średnim włosem (wysokość włosa 12-16 mm). Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie metalicznych pigmentów na powierzchniach o wyraźnej fakturze / strukturze, zaleca się równomierne rozprowadzenie materiału za pomocą wałka, następnie należy "przewałkować" całą powierzchnię w jednym kierunku (mokre w mokre). W przypadku gładkich i lekko strukturalnych powierzchni należy nanieść materiał za pomocą wałka, następnie posługując się pędzlem lub gąbką, ukształtować i ujednolicić powierzchnię (aby uzyskać jednolity efekt ). Dodatkowo w celu uzyskania ciekawego wykończenia powierzchni , materiał Capa Gold/Capa Silber nanosimy wałkiem, następnie okrągłą szczotą przeczesujemy krótkimi ruchami lub packą Arte Twin zaszpachlować powierzchnię rozkładając ją w różnych kierunkach.

Układ warstw

Warstwa pośrednia:Po przygotowaniu podłoża nałożyć kryjącą warstwę Effekt Grund (K T I 814) w odpowiednim kolorze z kolekcji Color Expres "C D Effekt Grund". Na silnie lub nierównomiernie chłonnych podłożach wykonać gruntowanie środkiem Opti Grund E.L.F bądź Capa Sol L F. Warstwa wierzchnia:Dwukrotne malowanie nierozcieńczonym Capa Gold/Capa Silber. W przypadku gładkich powierzchni wygładzić szczotką lub innym narzędziem aby wyrównać ślady po wałku.

Zużycie

Około 100-150 ml/m2 na każdy cykl roboczy.Wartości zużycia są zależne od stopnia chłonności i struktury podłoża. Dokładne wartości zużycia nalży ustalić na podstawie próby na danym obiekcie.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest pyłosucha po 1 godzinie, po 12 godzinach nadaje się do powtórnego malowania. W przypadku wyższej wilgotności powietrza i niższej temperatury jak również wiekszego zużycia materiału, czas wysychania może się wydłużyć.

Czyszczenie narzędzi

Wodą po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie szlifowania stosować filtr P2. Podczas nakładania i wysychania farby zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pic i nie palić tytoniu w czasie uzywania farby. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Narzędzia czyścić wodą z mydłem.

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 35 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, barwne pigment, krzemiany, woda, glikoeter, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu